Tag Archive for Pengertian Aqiqah

Aqiqah Adalah

Aqiqah Adalah

By Dapoer Aqiqah

 

Aqiqah Adalah : Penjelasan lengkap mengenai hal ihwal aqiqah

Aqiqah Adalah

Aqiqah Adalah

Aqiqah Adalah penyembelihan hewan dalam syariat Islam, sebagai rasa syukur sekaligus penebus seorang bayi yang baru dilahirkan. Ini disarkan dari Hadis Nabi Muhammad SAW sebagai berikut:

Dari Samurah bin Jundab dia berkata : Rasulullah bersabda : “Semua anak bayi tergadaikan dengan aqiqahnya yang pada hari ketujuhnya disembelih hewan (kambing / domba), diberi nama dan dicukur rambutnya.”
Hadis Riwayat Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa’i, Ibnu Majah &Ahmad

Aqiqah adalah memotong menurut asal bahasanya). Asalnya dinamakan aqiqah, karena dipotongnya leher binatang dengan penyembelihan itu. Ada yang mengatakan bahwa aqiqah adalah nama bagi hewan yang disembelih, dinamakan demikian karena lehernya dipotong Ada pula yang mengatakan bahwa aqiqah adalah : Rambut yang terdapat pada kepala si bayi ketika ia dilahirkan dari rahim ibunya, (atau diangkat dari rahim pada operasi SC/sesar … rambut ini disebut aqiqah, karena ia mesti dicukur.

 

Hukum aqiqah adalah …

Hukum aqiqah adalah sunnah mu’akkad. Aqiqah bagi anak laki-laki dengan menyembelih dua ekor domba, sedangkan bagi perempuan dengan menyembelih seekor domba. Apabila mencukupkan diri dengan seekor domba bagi anak laki-laki, maka itu juga diperbolehkan.

 

Siapa yang wajib mengaqiqahkan?

Anjuran aqiqah ini menjadi kewajiban bapak yang menanggung nafkah anak. Jikalau ketika waktu dianjurkannya aqiqah yaitu tujuh hari kelahiran, hari keempat belas atau hari ke duapuluhsatu kondisi orang tua dalam keadaan faqir atau belum mampu melaksanakan aqiqah, maka ia tidak diperintahkan untuk aqiqah. Ini karena Allah Ta’ala berfirman (yang artinya),

Bertakwalah kepada Allah semampu kalian
(QS. At Taghobun: 16).

 

 

Asal mula Aqiqah

Dari Aisyah dia berkata : Rasulullah bersabda : “Bayi laki-laki diaqiqahi dengan dua kambing yang sama dan bayi perempuan satu kambing.” (Hadis Riwayat Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah)

Anak-anak itu tergadai (tertahan) dengan aqiqahnya, disembelih hewan untuknya pada hari ketujuh, dicukur kepalanya dan diberi nama.” (Hadis Riwayat Ahmad)

Dari Salman bin ‘Amir Ad-Dhabiy, dia berkata : Rasulullah bersabda : “Aqiqah dilaksanakan karena kelahiran bayi, maka sembelihlah hewan dan hilangkanlah semua gangguan darinya.” (Hadis Riwayat Bukhari)

 

Hadis Lain mengenai Aqiqah

Dari ‘Amr bin Syu’aib dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah SAW bersabda :

“Barangsiapa diantara kalian yang ingin menyembelih (kambing) karena kelahiran bayi maka hendaklah ia lakukan untuk laki-laki dua kambing yang sama dan untuk perempuan satu kambing.” (Hadis Riwayat Abu Dawud, Nasa’i, Ahmad)

Dari ‘Aisyah RA, ia berkata, “Rasulullah SAW pernah ber ‘aqiqah untuk Hasan dan Husain pada hari ke-7 dari kelahirannya, beliau memberi nama dan memerintahkan supaya dihilangkan kotoran dari kepalanya (dicukur)”. (Hadis Riwayat Hakim, dalam AI-Mustadrak juz 4, hal. 264)

Keterangan : Hasan dan Husain adalah cucu Rasulullah SAW.

Dari Fatimah binti Muhammad ketika melahirkan Hasan, dia berkata : Rasulullah bersabda : “Cukurlah rambutnya dan bersedekahlah dengan perak kepada orang miskin seberat timbangan rambutnya.” (Hadis Riwayat Ahmad, Thabrani, dan al-Baihaqi)

Dari Abu Buraidah r.a.: Aqiqah itu disembelih pada hari ketujuh, atau keempat belas, atau kedua puluh satunya. (Hadis Riwayat Baihaqi dan Thabrani).

Hukum Aqiqah Anak adalah sunnah (muakkad) sesuai pendapat Imam Malik, penduduk Madinah, Imam Syafi′i dan sahabat-sahabatnya, Imam Ahmad, Ishaq, Abu Tsaur dan kebanyakan ulama ahli fiqih (fuqaha).

Dasar yang dipakai oleh kalangan Syafii dan Hambali dengan mengatakannya sebagai sesuatu yang sunnah muakkadah adalah hadist Nabi SAW. Yang berbunyi, “Anak tergadai dengan aqiqahnya. Disembelihkan untuknya pada hari ketujuh (dari kelahirannya)”. (Hadis Riwayat al-Tirmidzi, Hasan Shahih)

 

Wallahu’alam

 

Copyright @ aqiqah adalah 2016

 

cek juga >>>

 

Pengertian Aqiqah

Pengertian Aqiqah

by Aqiqah Bandung

Pengertian Aqiqah

Pengertian Aqiqah by Aqiqah Bandung Cimahi

Pengertian Aqiqah menurut Islam

Pengertian Aqiqah menurut Islam akan dijelaskan secara gamblang dan lengkap ditinjau dengan berbagai dalil hadis yang shoheh. Pengertian Aqiqah ini ditujukan untuk memberikan pemahaman akan Pengertian Aqiqah itu sendiri supaya terhindar dari kebingungan dan  ketidak tauan. Semua akan dipaparkan dalam artikel pengertian aqiqah ini.

 

Pengertian Aqiqah dari segi Bahasa

Pengertian Aqiqah menurut kaedah bahasa adalah Aqiqah (bahasa Arab: عقيقة, transliterasi: Aqiqah) adalah merupakan pengurbanan hewan dalam syariat Islam, sebagai penggadaian (penebus) seorang bayi yang dilahirkan. Hukum Aqiqah menurut pendapat yang paling kuat adalah sunah muakkadah, dan ini adalah pendapat jumhur ulama menurut hadits. Kemudian ada ulama yang menjelaskan bahwa Aqiqah sebagai penebus adalah artinya Aqiqah itu akan menjadikan terlepasnya kekangan jin yang mengiringi semua bayi sejak lahir.

 

Pengertian Aqiqah Menurut Hadis

Adapun Pengertian Aqiqah menurut hadis yang shahih adalah sebagai berikut dibawah ini:

Rasulullah saw. bersabda:
كُلُّ غُلاَمٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّيكُلُّ غُلاَمٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تَذْ بَحُ عَنْهُ  يَوْمَسَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى 
“Setiap bayi tergadai dengan aqiqahnya, disembelihkan (kambing) untuknya pada hari ke tujuh, dicukur dan diberi nama” [HR Abu awud, no. 2838, at-Tirmidzi no. 1522, Ibnu Majah no. 3165 dll dari sahabat Samurah bin Jundub r.a.. Hadits ini dishahihkan oleh al-Hakim dan disetujui oleh adz-Dzahabi, Syaikh al-Albani dan Syaikh Abu Ishaq al-Huwaini dalam kitab al-Insyirah Fi Adabin Nikah hlm. 97] .
Hukum Aqiqah Orang Dewasa

Jual Domba Aqiqah Bandung

 

Hikmah Aqiqah

Adapun hikmah atau kebaikan yang bisa diambil dari aqiqah ini adalah sebagai berikut dibawah ini:

  • Untuk melaksanakan sunah Nabi Muhammad S.A.W dalam meneladani Nabi Ibrahim alaihissalam tatkala Allah Subhanahu wa Ta’ala menebus putra Ibrahim yang tercinta Ismail alaihissalam.
  • Dalam Aqiqah ini mengandung unsur perlindungan dari syaitan yang dapat mengganggu anak yang terlahir itu, dan ini sesuai dengan makna hadis, yang artinya: “Setiap anak itu tergadai dengan Aqiqahnya.”
  • Anak yang telah ditunaikan Aqiqahnya insya Allah lebih terlindung dari gangguan syaithan yang sering mengganggu anak-anak. Hal inilah yang dimaksud oleh Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah “bahwa lepasnya dia dari syaithan tergadai oleh Aqiqahnya”.
  • Aqiqah merupakan tebusan hutang anak untuk memberikan syafaat bagi kedua orang tuanya kelak pada hari perhitungan. Hal ini mengacu pada Imam Ahmad mengatakan: “Dia tergadai dari memberikan Syafaat bagi kedua orang tuanya (dengan Aqiqahnya)”.
  • Merupakan bentuk pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta’ala sekaligus sebagai wujud rasa syukur atas karunia yang dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta’ala dengan lahirnya sang anak.
  • Aqiqah sebagai sarana menampakkan rasa gembira dalam melaksanakan syari’at Islam dan bertambahnya keturunan mukmin yang akan memperbanyak umat Rasulullah SAW pada hari kiamat.
  • Aqiqah memperkuat ukhuwah diantara masyarakat.

 

Waktu Penyembelihan

Apabila memungkinkan, penyembelihan paling afdhol dilaksanakan pada hari ketujuh. Jika tidak, maka pada hari keempatbelas. Dan jika yang demikian masih tidak memungkinkan, maka pada hari keduapuluhsatu dari hari kelahirannya. Jika masih tidak memungkinkan maka pada kapan saja. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dikatakan:  تذبح لسبع ، و لاربع عشر ، و لاحد و عشرين  “Disembelih pada hari ketujuh, dan pada hari keempatbelas, dan pada hari kedua puluh satu.”
Rangkaian berikutnya, setelah penyembelihan hewan aqiqah:
  • Memberi nama.
  • Mencukur rambutnya.
  • Bersedekah seberat timbangan rambutnya.

Syarat Hewan Aqiqah

Adapun syarat hewan domba yang dapat dijadikan aqiqoh itu sama dengan syarat hewan qurban sebagai berikut dibawah ini:
– Kambing: sempurna berusia 1 (satu) tahun dan masuk usia (dua) tahun.
– Domba: sempurna berusia 6 (enam) bulan dan masuk bulan ke-7 (tujuh).
– Tidak boleh ada anggota badan hewan yang cacat.
– Dagingnya tidak boleh dijual.

 

Info dan Pemesanan Hubungi

Pusat Paket Aqiqah

HOTLINE/ WhatsApp/Line/Telegram:

081809465516

DAPOER AQIQAH

 

JANJIAN DULU kalo mau datang, kawatir sedang tidak ada orang atau sedang pengiriman paket aqiqah.

Kantor Cimahi:

Jl.KH Usman Dhomiri no.8 PADASUKA Cimahi (sebrang alfamart cisangkan)

 

Kantor

 

CIMAHI: KH Usman Domiri 8 RT 1 RW 17 Padasuka CIMAHI

MOHON JANJIAN DULU KALO MAU DATANG KAWATIR LAGI GA ADA ORANG SEDANG PENGIRIMAN AQIQAH

 

copyright @Pengertian Aqiqah

CEK JUGA >>>