Syarat Sah Aqiqah Anak Perempuan


Syarat Sah Aqiqah Anak Perempuan

by Dapoer Aqiqah Bandung

 

syarat sah aqiqah anak perempuan
Dapoer Aqiqah sebagai sentra aqiqah Bandung terbaik

Syarat Sah Aqiqah Anak Perempuan

MENURUT HUKUM ISLAM YANG SHAHIH

 

Syarat Sah Aqiqah Anak Perempuan yang sahih menurut hukum Islam adalah sebagai berikut akan dijelaskan dalam artikel Syarat Sah Aqiqah Anak Perempuan ini. Semua dibahas lugas sehingga Anda akan memahami lebih dalam mengenai Syarat Sah Aqiqah Anak Perempuan secara paripurna.

Berapa ekor domba untuk anak perempuan?

Menurut Hadis yang berbunyi: Dari Aisyah dia berkata : Rasulullah bersabda : “Bayi laki-laki diaqiqahi dengan dua kambing yang sama dan bayi perempuan satu kambing.” [HR Ahmad, Tirmidzi, Ibnu Majah]

Jadi menurut hadis ini aqiqah untuk anak perempuah adalah sah dengan menggunakan atau menyembelih domba atau kambing satu ekor. Sedangkan untuk anak laki-laki dianjurkan untuk menyembelih domba aqiqah sebanyak dua ekor.

Kapan disembelihnya?

Aqiqah adalah penyembelihan domba/kambing untuk bayi yang dilahirkan pada hari ke 7, 14, atau 21.

hadits diriwayatkan oleh AlBaihaqy dengan sanadnya ;

عن إسماعيل بن مسلم عن قتادة عن عبدالله ابن بريدة عن أبيه عن النبي e قال 🙁 العقيقة تذبح لسبع ولأربع عشرة ولإحدى وعشرين ) رواه البيهقي

Dari Abdullah bin Buraidah dari ayahnya dari Nabi SAW bersabda ; aqiqah itu disembelih pada hari ketujuh atau keempatbelas atau keduapuluhsatu ( HR.Baihaqy )

Domba Jantan atau Betina?

1. Dalam masalah aqiqah, binatang yang boleh dipergunakan sebagai sembelihan hanyalah kambing atau domba, tanpa memandang apakah jantan atau betina, sebagaimana riwayat di bawah ini:

Dari Ummu Kurz AI-Ka’biyah, bahwasanya ia pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang aqiqah. Maka sabda beliau SAW, “Ya, untuk anak laki-laki dua ekor kambing dan untuk anak perempuan satu ekor kambing. Tidak menyusahkanmu baik kambing itu jantan maupun betina”. [HR. Ahmad dan Tirmidzi, dan Tirmidzi menshahihkannya, dalam Nailul Authar 5 : 149]

Dan kami belum mendapatkan dalil yang lain yang menunjukkan adanya binatang selain kambingatau domba yang dipergunakan sebagai aqiqah.

Syarat Sah Aqiqah Anak Perempuan

1. Disunnatkan untuk memberi nama dan mencukur rambut (menggundul) pada hari ke-7 sejak hari iahirnya. Misalnya lahir pada hari Ahad, aqiqahnya jatuh pada hari Sabtu.

2. Bagi anak laki-laki disunnatkan beraqiqah dengan 2 ekor kambing sedang bagi anak perempuan 1 ekor.

3. Aqiqah ini terutama dibebankan kepada orang tua si anak, tetapi boleh juga dilakukan oleh keluarga yang lain (kakek dan sebagainya).

4. Aqiqah ini hukumnya sunnah.

Penyaluran Daging domba Aqiqah

Adapun untuk daging dari hewan aqiqah yang disembelih maka dia (orang tua anak) bisa memakannya, menghadiahkan sebagian dagingnya, dan mensedekahkan sebagian lagi. Syaikh Utsaimin berkata: Dan tidak apa-apa dia mensedekahkan darinya dan mengumpulkan kerabat dan tetangga untuk menyantap makanan daging aqiqah yang sudah matang. Syaikh Jibrin berkata: Sunnahnya dia memakan sepertiganya, menghadiahkan sepertiganya kepada sahabat-sahabatnya, dan mensedekahkan sepertiga lagi kepada kaum muslimin, dan boleh mengundang teman-teman dan kerabat untuk menyantapnya, atau boleh juga dia mensedekahkan semuanya. Syaikh Ibnu Bazz berkata: Dan engkau bebas memilih antara mensedekahkan seluruhnya atau sebagiannya dan memasaknya kemudian mengundang orang yang engkau lihat pantas diundang dari kalangan kerabat, tetangga, teman-teman seiman dan sebagian orang faqir untuk menyantapnya, dan hal serupa dikatakan oleh Ulama-ulama yang terhimpun di dalam Al lajnah Ad Daimah.

 

Doa bayi baru dilahirkan

Innii u’iidzuka bikalimaatillaahit taammati min kulli syaythaanin wa haammatin wamin kulli ‘aynin laammatin

Artinya : Aku berlindung untuk anak ini dengan kalimat Allah Yang Sempurna dari segala gangguan syaitan dan gangguan binatang serta gangguan sorotan mata yang dapat membawa akibat buruk bagi apa yang dilihatnya. (HR. Bukhari)

 

 

 

Copyrigth by Syarat Sah Aqiqah Anak Perempuan

cek JUGA >>>>

 

 


2 responses to “Syarat Sah Aqiqah Anak Perempuan”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *